Bezpieczna+

 

Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Górnych, w okresie od 4 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. realizuje projekt w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”.

Napisany przez naszą szkołę projekt zawiera następujące działania:

  • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,
  • promowanie aktywności uczniów oraz zdrowego stylu życia,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom,
  • kształtowanie prawidłowych zachowań,
  • budowanie właściwego systemu wartości,
  • poszanowanie godności drugiego człowieka.

 

Nasze działania:

warsztaty

wycieczka

piknik

uroczystości

rajd

pierniki

dietetyk

konkursy

koncert