Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2021/2022

 

Martyna Siedlecka – przewodnicząca

Aleksandra Walczyk – zastępca przewodniczącej

Dominik Magdoń, Hubert Mazek – członkowie

 

      Opiekunowie SU: Anna Saj, Agata Słowik 

  Plan pracy SU