Hymn szkoły

NASZ PATRON

1.Tu w naszej wielkiej szkolnej rodzinie

Jest dla nas ważne miejsce na ziemi.

W codziennym trudzie ucząc się pilnie,

Naszej przyszłości kształt nadajemy.

 

Ref. My uczniowie szkoły podstawowej

       Chcemy co dzień wzrastać w mądrości,

        Jan Paweł II naszym patronem,

        więc od niego uczmy się miłości.

 

2. Pełni nadziei, ufamy Bogu,

Kochamy swoją ziemię ojczystą,

A każdy człowiek jest dla nas bratem,

Chcemy mieć ręce i serca czyste.

 

3. Pośród przyjaciół chcemy dorastać,

Wierni zasadom mali Polacy,

Byś była dumna z nas nasza Polsko,

Prawda i dobro – cel naszej pracy.

 

4. Nasz Wielki Papież wskazał nam drogę,

Chcemy podążać Jego śladami,

Nieść innym radość, miłość, nadzieję.

Niech Jego mądrość zostanie z nami.

 

Pieśń ,,Nasz Patron’’ oficjalnie jest hymnem naszej szkoły od dnia 2 września 2005r.