Szkolne Koło CARITAS

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

Jan Paweł II

 

Szkolne Koło Caritas

przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Zagorzycach Górnych

 

Szkolne Koło Caritas

Akt powołania SKC

Regulamin SKC

Rada Szkolnego Koła Caritas

Plan pracy

Aktualności