RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych
adres: 39-126 Zagorzyce 175, tel. 17 7452500, e-mail: spzag1@poczta.onet.pl, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

Inspektorem Ochrony Danych jest
Pan Łukasz Stawicki.

Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy poprzez adres e-mail: iod.sedziszowmlp@gmail.com lub listownie na adres: Zagorzyce 175, 39-126 Zagorzyce.