Rada Pedagogiczna

wychowanie przedszkolne

 • mgr Maria Cabaj-Kuczek
 • mgr Katarzyna Wójcik

edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Anna Baran-Pazdan
 • mgr Barbara Brzuszek
 • mgr Marta Majka

język polski

 • mgr Joanna Cyzio
 • mgr Renata Dyło-Skiba

język angielski

 • mgr Magdalena Czapka-Król
 • mgr Anna Saj

język niemiecki

 • mgr Agnieszka Gwiżdż-Szpara

historia

 • mgr Beata Majcher

wiedza o społeczeństwie

 • mgr Joanna Cyzio

matematyka

 • mgr Agata Słowik

przyroda

 • mgr Jadwiga Mazek

biologia

 • mgr Anna Łagowska

chemia

 • mgr Anna Łagowska

geografia

 • mgr Jadwiga Mazek

fizyka

 • mgr Ewa Ochał

informatyka

 • mgr Robert Kania
 • mgr Agata Słowik

plastyka

 • mgr Joanna Cyzio

muzyka

 • mgr Paweł Pasela

technika

 • mgr Jadwiga Mazek

wychowanie fizyczne

 • mgr Renata Dyło-Skiba

religia

 • ks. mgr Dariusz Konieczny

biblioteka

 • mgr Jadwiga Mazek

świetlica

 • mgr Anna Baran-Pazdan
 • mgr Maria Cabaj-Kuczek
 • mgr Katarzyna Wójcik

pedagog

 • mgr Jadwiga Rataj