Tenis

W dniu 29.02. i 2.03.2024 r. w SP nr 1 w Sędziszowie Młp. (Osiedle Borek Wielki) odbyły się Gminne Zawody w Tenisa Stołowego (indywidualny), gdzie Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Górnych była reprezentowana przez 16 zawodników (8 dziewcząt i 8 chłopców) w trzech kategoriach wiekowych.

Skład poszczególnych kategorii wiekowych i zdobyte miejsca:

Klasa 4 ( N.Boguszewska– II miejsce, M. Pazdan -III miejsce) 

Klasy 5-6 (A. Błaś, M.Dudka– I miejsce, A. Skóra)

Klasy 7-8 (N.Ochał, G. Pazdan, K. Ochał – IV miejsce)

Cztery wyróżnione miejscami dziewczynki zakwalifikowały się do rozgrywek powiatowych.

Skład poszczególnych kategorii wiekowych i zdobyte miejsca:

Klasa 4 ( J. Traciak– II miejsce, K. Marciniec) 

Klasy 5-6 (B. Siedlecki, D. Mik, Sz. Traciak)

Klasy 7-8 (P. Bączkowski, K. Kurowski, M. Dudka -I miejsce)

Dwóch wyróżnionych miejscami chłopców zakwalifikowało się do rozgrywek powiatowych.

Gratulacje dla wszystkich odważnych i zwycięzców.

Żołnierze

W dniu 1 marca, obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, upamiętniający niezłomnych bohaterów. Z tej okazji delegacje władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, oraz młodzież z Naszej Szkoły i Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych, złożyły hołd przed popiersiem kapitana Karola Chmiela, jednego z Niezłomnych. Podczas uroczystości, dr Jacek Magdoń
z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, wygłosił prelekcje o życiu
i bohaterskich czynach K. Chmiela.

Mianem Żołnierzy Wyklętych określani są bohaterowie, „którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia
i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych  społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. 1 marca jest datą symboliczną, która nawiązuje do
1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu.

Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.

Konkurs KRUS

Oddział Regionalny KRUS w Rzeszowie informuje o XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Konkurs kierowany jest do uczniów wiejskich szkół podstawowych,  ma na celu promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.
Wydarzenie przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych– Agro Ubezpieczenia.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.


Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać do właściwego dla miejsca zamieszkania Oddziału Regionalnego KRUS
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu pracy do Oddziału).

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin.
Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu.
Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy

Źródło: www.gov.pl/krus


Rekrutacja na rok szk. 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I.

Harmonogram rekrutacji:
oddział przedszkolny
klasa I

Deklaracje oraz wnioski należy wypełniać w systemie elektronicznym https://nabor.pcss.pl

Sprawozdanie I.24

W I półroczu roku szkolnego  2023/2024  zostały przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w  ramach programu Laboratoria Przyszłości.


Na zajęciach z informatyki wykorzystywaliśmy drukarkę 3D oraz roboty SkriBot do nauki programowania wizualnego.

Na zajęciach z techniki korzystaliśmy ze sprzętu gospodarstwa domowego.

Ponadto sprzętu audio-wizualnego użyliśmy do przygotowania i udokumentowania różnych działań i imprez szkolnych.