3 Maja

„225 rocznica uchwalenia konstytucji 3-go Maja”

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja to święto doniosłe i ważne dla każdego Polaka. W tym roku obchodziliśmy 225 rocznicę. Dnia 29 kwietnia uczniowie szkoły podstawowej zaprosili na uroczystość społeczność gimnazjum.

Nauczyciele: p. R. Dyło-Skiba, p. A. Saj i p. K. Bielak przygotowali apel,  pragnąc przybliżyć ważne wydarzenia z XVIII wieku, a mianowicie rozbiory Polski i uchwalenie konstytucji. Wierszem i przepełnioną miłością do ojczyzny piosenką przenieśli zebranych w odległe czasy panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, kiedy to wielcy patrioci podjęli próbę reformy będącego w ciężkiej sytuacji państwa polskiego. Przypomnieli zebranym znaczenie ważnych dla każdego patrioty słów: wolność, naród, ojczyzna. Na koniec swój występ uczniowie uświetnili tańcem. Polonez w ich wykonaniu spotkał się z dużym aplauzem publiczności. Wszyscy z powagą i zaciekawieniem oglądali akademię.

R. Dyło-Skiba