Sprawozdanie II.24

W II półroczu roku szkolnego  2023/2024, w ramach programu Laboratoria Przyszłości, prowadzone były zajęcia z nauki projektowania 3D z wykorzystaniem aplikacji Tinkercad. Gotowe projekty drukowaliśmy na drukarce 3D.

Ponadto sprzęt audio-wizualny został użyty do przygotowania i udokumentowania różnych uroczystości szkolnych.