Konstytucja

Przedstawiciele naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w gminnych uroczystościach z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.