Wiosna

Pierwszy Dzień Wiosny

Dzień 21 marca w naszej szkole był szczególnie radosny i kolorowy. Z okazji pierwszego dnia wiosny dzieci z klas 0-III przygotowały wspólnie z rodzicami kolorowe kwiaty z bibuły i przemaszerowały pod opieką wychowawczyń  barwnym  pochodem przez wieś, witając nową porę roku – wiosnę, a żegnając starą – zimę. Po powrocie ze spaceru wszystkie dzieci zasadziły kolorowe kwiaty pod szkołą, dając wszystkim niezapomniane wspomnienia wizualne i artystyczne.

Przyjście Wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom  jak  wielkie   bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda oraz przypomnieć stare polskie zwyczaje i tradycje.