Podziękowanie

Podziękowanie!

Serdeczne podziękowanie dla Rady Sołeckiej Zagorzyce Górne
oraz
Pana sołtysa Edwarda Zawiślaka
za sfinansowanie zakupu wykładziny dywanowej
dla
Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych
składają

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie.