Artykuł

Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.
Carolyn Hooper

Podczas zajęć kształtujących kompetencje emocjonalno – społeczne staramy się połączyć naukę z zabawą tak aby uczęszczający uczniowie nie tylko się rozwijali, ale i cieszyli spędzanym wspólnie czasem. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, w największym skrócie, jak sama nazwa wskazuje służą kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych, a więc umiejętności rozpoznawania i panowania nad swoimi emocjami, ale także odczytywania emocji innych i adekwatnego zachowania się w danej sytuacji społecznej Oprócz nauki prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz mówienia o uczuciach ćwiczymy sensorykę, rozpoznajemy swoje mocne strony oraz tworzymy ciekawe prace artystyczne.