Sprawozdania.I

Od września 2022 roku w naszej szkole realizowane są zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Wrzesień 2022

Na lekcjach informatyki uczniowie zapoznali się z drukarką 3D. Poznali zasadę działania tego urządzenia oraz obserwowali efekty jej pracy.

Październik 2022

Na lekcjach techniki uczniowie korzystali z pomocy zakupionych w ramach projektu.


Listopad 2022

W klasach młodszych odbyły się zajęcia z wykorzystaniem klocków edukacyjnych. Powstały bardzo ciekawe projekty.

Grudzień 2022

W klasach młodszych przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem drukarki. Wydrukowano modele 3D o tematyce świątecznej.