Szkolny Konkurs Plastyczny

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY:

NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA

Cel konkursu:

 • propagowanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi,
 • zachęcanie do poznawania przeszłości,
 • wzmacnianie poczucia więzi rodzinnych,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-VI
 2. Prace plastyczne (wyłącznie przestrzenne) należy wykonać dowolna techniką.
 3. Każdego ucznia może reprezentować dowolna liczba prac.
 4. Zgłaszane do konkursu prace należy opisać:
  • klasa do której uczęszcza.
  • imię i nazwisko autora,
 5. Prace należy przekazać p. Marcie Majka w terminie do 23 marca 2015 r.
 6. Oceny prac dokona komisja złożona z nauczycieli naszej szkoły. Komisja będzie brać pod uwagę oryginalny dobór środków wyrazu plastycznego, a także estetykę wykonanej pracy.
 7. Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone.
 8. Prace nie będą zwracane autorom.
 9. Zgłoszone do konkursu prace zostaną sprzedane w czasie Kiermaszu świątecznego, a uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.