Konkurs mat-przyr

X  Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

10 maja 2016r., w naszej szkole, odbył się X  Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniów klas IV.

Celem tego  konkursu było m. in,: rozwijanie zainteresowań matematyczno – przyrodniczych uczniów, wdrażanie do wykorzystania, przez nich, posiadanej wiedzy w praktyce oraz wyłanianie i promowanie młodych talentów.

W konkursie uczestniczyło 14 uczniów z 8 szkół podstawowych naszej gminy. Naszą szkołę reprezentowali chłopcy: Dawid Ochał i Patryk Ochał.

Laureaci konkursu, 3 osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, otrzymali nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i zapraszamy na kolejną edycję.

A. Słowik