Rekrutacja na rok szk. 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I.

Harmonogram rekrutacji:
oddział przedszkolny
klasa I

Deklaracje oraz wnioski należy wypełniać w systemie elektronicznym https://nabor.pcss.pl

Bezpieczne ferie

Przed feriami uczniowie z naszej Szkoły mieli spotkania z przedstawicielami Policji. W ramach działań edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów wszystkich klas została przeprowadzona prelekcja przez mł. asp.  Mateusza Szczepanika z Komisariatu Policji z Sędziszowa Młp. na temat bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania. Natomiast dla uczniów klas VI, VII i VIII został przeprowadzona osobna prelekcja, prowadzona przez asp. sztab. Agatę Przybek. Tematem przewodnim była odpowiedzialność prawna/karna nieletnich. Omówione zostały czyny uznawane za przejawy demoralizacji oraz środki jakie przewiduje kodeks karny za popełnione wykroczenia lub przestępstwa. Poruszony został również temat agresji wśród młodzieży – (znęcanie się, hejt) podejmowania zachowań ryzykownych, bezpieczeństwa w sieci (m.in. zagrożenia płynące z portali społecznościach, gier internetowych) oraz zasady bezpiecznego poruszania się na drogach.

Konkurs DBI

Informujemy o corocznym Gminnym Konkursie Informatycznym. W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem „Stop Cyberprzemocy”  w ramach obchodów Dni Bezpiecznego Internetu.

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV – VIII szkół podstawowych
i trwa od 12.02.2024 r. do 23.02.2024 r.
Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu  na komputerze (w dowolnym programie graficznym) zatytułowanego „Stop cyberprzemocy”. W jego treści musi się znaleźć, wymyślony przez autorów pracy przekaz do odbiorcy nawiązujący do hasła konkursu.

Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o kontakt z nauczycielami informatyki.

Kreatywność

Kreatywność ożywia martwe rzeczy, a wyobraźnia to jej nieodłączny element.  Rozbudzić naturalną ciekawość uczniów, zafascynować ich nową wiedzą i ujrzeć w ich oczach iskierkę radości. To marzenia każdego pedagoga, bo nic tak nie satysfakcjonuje nauczycieli, jak samodzielne odkrywanie świata przez wychowanków. Na zajęciach przedświątecznych z pedagogiem, uczennice klasy II tworzyły świąteczne dekoracje. Z niepozornych elementów powstały ciekawe ozdoby, udekorowane według indywidualnych pomysłów. Ćwiczenie umiejętności myślenia twórczego sprzyja kreatywnym działaniom uczniów
i dlatego warto rozwijać ich samodzielną ekspresję i inicjatywę.

Konkurs

1 grudnia  2023 roku został podsumowany szkolny konkurs o tematyce antyalkoholowej pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Sędziszowie Młp. Konkurs trwał od 3.11.2022 r. – 8.11.2022 r.Przeprowadzony został w dwóch kategoriach: test i praca plastyczna oraz dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV – VIII.

Na konkurs wpłynęło 25 prac, natomiast w teście wiedzy wzięło udział 32 osoby.
Komisja konkursowa w składzie: mgr Jadwiga Rataj, mgr Anna Saj,
oraz mgr Agnieszka Gwiżdż-Szpara rozstrzygnęła konkurs przyznając nagrody poszczególnym uczniom:

KATEGORIA TEST
I miejsce – Aleksandra Świętoń klasa VII
II miejsce – Nikola Ochał klasa VII
III miejsce – Kinga Ochał klasa VIII

KATEGORIA PRACA PLASTYCZNA

KLASY I-III
I miejsce – Oliwia Ciołek klasa II, Kacper Rataj klasa I
II miejsce – Kornelia Barszczowska klasa III, Eliza Drozd klasa I
III miejsce – Milena Pazdan klasa III
wyróżnienie – Jan Pórkowski klasa III


KLASY IV-VIII
I miejsce – Lena Boguszewska klas VII, Izabela Medygrał klasa V
II miejsce – Błażej Siedlecki klasa V, Nina Boguszewska klasa IV, Marcelina Pazdan klasa IV
III miejsce- Wiktoria Babicz klasa IV, Amelia Kubik klasa VI. 

Serdecznie gratulujemy.